Databank met economische gegevens van hub.brussels toegankelijk voor grote publiek

Databank met economische gegevens van hub.brussels toegankelijk voor grote publiek

Een goudmijn aan informatie over de economische activiteit in Brussel: dat is de database analytics.brussels. Het platform van hub.brussels bevat cijfermateriaal, visualisaties en rapporten allerhande. De data geven inzicht in o.a. de consumptieprofielen voor de verschillende handelswijken van de hoofdstad, de status van de internationale export vanuit Brussel, faillissementen en nieuwe ondernemingen.

Brussel, 8 juli 2021 - hub.brussel lanceert met analytics.brussels een nieuw platform dat inzicht geeft in de economische gegevens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het platform werd mede mogelijk gemaakt door het Europese FEDER-fonds en ontworpen door het Living Lab van hub.brussels. De tool maakt actuele economische data toegankelijk voor ondernemers, decision makers, journalisten en burgers.

"Met de lancering van analytics.brussels wil hub.brussel tonen dat het Gewest werkt aan meer transparantie. We maken een hele reeks gegevens publiek toegankelijk", zegt Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie. "Dankzij het register van handelszaken en het bezoekersaantal van bepaalde handelswijken, stelt hub.brussels gegevens beschikbaar die voor handelaars, toekomstige handelaars, gemeentes en andere economische actoren van nut zijn. Het is een handig instrument voor besluitvorming in deze economische crisis."

Instrument voor besluitvorming

Het doel van analytics.brussels is ondernemers met een toegankelijke tool een beter inzicht te geven in het economische weefsel van het Gewest . Ze kunnen bijvoorbeeld opzoeken of de wijk waarin ze een zaak willen starten, beantwoordt aan hun verwachtingen qua passage. Ook kunnen ze nagaan of de gevraagde huur voor een commercieel pand overeenkomt met de gemiddelde huurprijs van de wijk. Tot slot kunnen ze met de tool ook een analayse maken van de concurrentie in bepaalde wijken.

 

"Door kaarten, grafieken en toegankelijke rapporten in het Frans, Nederlands en Engels beschikbaar te stellen, is het platform een tool maken op basis waarvan ondernemers praktische beslissingen kunnen nemen. De tool is voor iedereen en op elk moment toegankelijk, los van hoe technisch onderlegd de gebruiker is," zegt Annelore Isaac, Adjunct-directeur van hub.brussels.

 

Met de tool kan daarnaast ook de algemene economische attractiviteit van de Brusselse regio geëvalueerd worden, alsook de impact van het beleid op de lokale economie. De focus ligt vandaag op lokale handel en export, maar bedoeling is om het platform verder aan te vullen met nieuwe data en rapporten over o.a. de mobiliteit binnen wijken, een barometer van vrouwelijk ondernemerschap etc.

 

 

8 miljoen data

Analytics.brussels bevat meer dan 8 miljoen data over de economische activiteit in Brussel. Die worden dagelijks geüpdatet en geanalyseerd door een team van 10 onderzoekers (analisten, sociologen,...) en een twintigtal medewerkers op het terrein.

Deze ploeg inventariseert jaarlijks alle goed 25.000 Brusselse handelszaken. Ze doen daarnaast ook meer dan 4.000 enquêtes bij Brusselse consumenten en analyseren de stromen van de meer dan 7,5 miljoen bezoekers die Brussel jaarlijks aandoen. De gegevens die door de teams van hub.brussels worden verzameld op locatie, vinden meteen hun weg naar de database.

Het platform is vrij toegankelijk via analytics.brussels. Een gebruikersgids is eveneens beschikbaar.  

Story image
Story image

 

Coraline Burre Press office

 

 

 

Over hub.brussels

Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, hub.brussels, biedt startups en scale-ups in Brussel en daarbuiten gratis oplossingen en adviezen, maar ook diensten voor bedrijfsstrategieën,- innovatie, -financiering, -clustering en -internationalisering. 

De teams van hub.brussels begeleiden de reflectie en de ontwikkeling van de Brusselse ondernemingen, van het idee tot de uitvoering, en vergemakkelijken hun formaliteiten. Ze bieden ook ondersteuning aan ondernemingen die hun activiteiten buiten de grenzen van het Gewest/het land willen uitbreiden, en stimuleren buitenlandse investeringen in Brussel.

Als Agentschap ter stimulering van de economie brengt hub.brussels nieuwe dynamische ontwikkelingen binnen het Brusselse ecosysteem op gang door proefprojecten uit te werken en spelers uit de publieke en private economische wereld samen te brengen, om zo bestaande banden te versterken en nieuwe kansen te creëren.

Dankzij zijn specialistische kennis van het Brussels economisch ecosysteem kan het Agentschap bij de Regering de rol vervullen van initiatiefnemer. Op basis van statistische en praktische terreinindicatoren kan het Agentschap een geïnformeerde en informerende monitoring uitvoeren van de sector en het grondgebied, en zo de overheden ondersteunen.

hub.brussels
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel