Jongeren en ondernemerschap in Brussel: impact van de crisis op de zin in ondernemen

Jongeren en ondernemerschap in Brussel: impact van de crisis op de zin in ondernemen

Bar economisch klimaat staat dromen Brusselse jongeren niet in de weg: 71 procent wil nog steeds ondernemer worden

Brussel, 4 mei 2021 - yet.brussels, het platform voor jonge ondernemers van hub.brussels (het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven) onderzocht de effecten van COVID-19 op jonge Brusselse aspirant-ondernemers. Hun drijfveren, hun perceptie van mogelijke hindernissen en de waarde die ze hechten aan ondernemen, zijn niet fundamenteel veranderd door de crisis. De meerderheid van de jongeren blijft positief. De crisis heeft voor 69% van hen zelfs extra zuurstof gegeven aan ideeën om te ondernemen. 

Om de heropleving van de Brusselse economie te ondersteunen heeft hub.brussels via yet.brussels (het platform voor jonge ondernemers) een enquête uitgevoerd. Dit om na te gaan wat de gevolgen van de gezondheidscrisis zijn op het ondernemerschap van jongeren tussen 16 en 30.  

Deze enquête bevat een kwantitatief en een kwalitatief luik. Tussen november 2020 en januari 2021 namen 253 jongeren met een interesse in ondernemen aan het onderzoek deel. 

Annelore Isaac, adjunct-directeur-generaal van hub.brussels
Annelore Isaac, adjunct-directeur-generaal van hub.brussels
"Ondernemerschap is een state of mind voor de Brusselse jongeren die we met YET volgen. Actuele maatschappelijke vraagstukken inspireren hen. Ze dromen ervan een project op te zetten met impact. Wij lanceerden deze enquête eind 2020 om een beter zicht te krijgen op de impact van de COVID-19-crisis op de ondernemersintenties van jongeren. Ook keken we naar hun bereidheid om al dan niet door te gaan met hun initiële ideeën, zodat wij hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen", legt Annelore Isaac, adjunct-directeur-generaal van hub.brussels, uit.  


De crisis als accelerator
 

Ondanks de lockdown, de economische crisis en de vele angsten en onzekerheden die de pandemie met zich meebrengt, blijft de overgrote meerderheid van de ondervraagde jongeren gemotiveerd: 71% verklaart nog steeds te willen ondernemen.  

Bovendien heeft deze crisis voor 69% van de respondenten geleid tot het ontstaan van nieuwe ideeën voor hun onderneming. En 75% van hen verklaart ook dat ze net door de lockdown nieuwe strategieën hebben bedacht. 68% heeft deze crisisperiode gebruikt om de werking van hun bedrijf te verbeteren.  

Anderen werden door de lockdown gedwongen om van nul af aan te herbeginnen. 51% van de respondenten moest hun bedrijfsconcept volledig herzien. 62% van de bevraagden zei dat ze hun visie op hoe ze hun bedrijf verder moeten ontwikkelen en doen groeien, compleet moesten herbekijken. Ten slotte geeft 53% van de respondenten aan op een andere manier te zijn gaan werken door de crisis.   

 

Hannah Balthazar - copyright Noémie Broder
Hannah Balthazar - copyright Noémie Broder

Hannah Balthazar, oprichter van Yohki, dat gezonde, evenwichtige, en duurzame maaltijdpakketten levert in Brussel en omgeving.  

"Covid gaf me net dat duwtje in de rug dat ik nodig had om een eigen zaak te beginnen. Door een stap terug te nemen uit de hectiek van elke dag, zag ik duidelijker voor me welke weg ik professioneel wou inslaan. » Voor mijn business – de levering van maaltijdboxen – is Covid net een opportuniteit. Het systeem van de gedeelde keuken is razendsnel geëvolueerd. Hierdoor konden we ons concept op een neutrale locatie testen vóór de officiële lancering. Wij surfen ook op de golf van het telewerken. Wij hebben nog geen fysieke winkel. We hebben ons dus volop op online communicatie ‘gesmeten’, waardoor we ons bedrijf snel konden lanceren.” 


Nieuwe projectoproep van de Brusselse regering
 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil jongeren stimuleren om te ondernemen, onder de vlag Young Entrepreneurs of Tomorrow. Daarom lanceert het Gewest zeer binnenkort een nieuwe projectoproep. Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte wil deze financiële steuncampagne - de laatste dateert van 2016 - nieuw leven inblazen. Dit om de ambities van de DPR en de Go4Brussels2030-strategie waar te maken, door het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap, divers ondernemerschap en ondernemerschap gelinkt aan de transitie en/of met een maatschappelijke impact. 

Deze financiële stimulans, voor een totaalbedrag van 2.000.000 euro gespreid over 2 jaar, staat open voor alle economische spelers (incl. kmo's, vzw's, zelfstandigen, enz.), gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voorwaarde is dat ze activiteiten ontwikkelen om jongeren warm te maken om te gaan ondernemen, of jonge ondernemers in spé te begeleiden.  

Barbara Trachte copyright Studio PHB
Barbara Trachte copyright Studio PHB
"Het valt op dat, doorheen de crisis, de wil om te ondernemen bij jonge Brusselaars overeind is gebleven. Ons doel is hen te blijven motiveren, mede door de hervorming van de YET-projectoproep. Er zal twee miljoen euro beschikbaar zijn om hen bij hun projecten te steunen, met bijzondere aandacht voor jonge vrouwen, diversiteit en de economische transitie”, verklaart Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie. 
Resultaten van de enquête YET hub.brussels 2021 Yet-Etude-NL-1.pdf - 515 KB

 

Informatie- en interviewverzoeken  

Voor informatie over de enquête en over de rol van hub.brussels, alsook voor interviewaanvragen, kan u contact opnemen met Talking Birds PR. 

 

Over Young Entrepreneurs of Tomorrow 

Young Entrepreneurs of Tomorrow (YET) is het regionale traject om jongeren in Brussel warm te maken voor het ondernemerschap. YET moedigt scholen aan om de ondernemingsgeest van hun leerlingen verder te ontwikkelen en stimuleert jongeren die ondernemer willen worden om hun eigen zaak te starten. YET bundelt alle sensibiliseringsactiviteiten en collectieve steunmaatregelen voor jongeren onder de 30, geeft zichtbaarheid aan alles wat er in Brussel gebeurt op het gebied van jong ondernemerschap en organiseert evenementen met partnerorganisaties (Week van het Jong Ondernemerschap, Ondernemer voor een Dag, Young Entrepreneurs Night etc.). 

https://yet.brussels/

Over hub.brussels

Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, hub.brussels, biedt startups en scale-ups in Brussel en daarbuiten gratis oplossingen en adviezen, maar ook diensten voor bedrijfsstrategieën,- innovatie, -financiering, -clustering en -internationalisering. 

De teams van hub.brussels begeleiden de reflectie en de ontwikkeling van de Brusselse ondernemingen, van het idee tot de uitvoering, en vergemakkelijken hun formaliteiten. Ze bieden ook ondersteuning aan ondernemingen die hun activiteiten buiten de grenzen van het Gewest/het land willen uitbreiden, en stimuleren buitenlandse investeringen in Brussel.

Als Agentschap ter stimulering van de economie brengt hub.brussels nieuwe dynamische ontwikkelingen binnen het Brusselse ecosysteem op gang door proefprojecten uit te werken en spelers uit de publieke en private economische wereld samen te brengen, om zo bestaande banden te versterken en nieuwe kansen te creëren.

Dankzij zijn specialistische kennis van het Brussels economisch ecosysteem kan het Agentschap bij de Regering de rol vervullen van initiatiefnemer. Op basis van statistische en praktische terreinindicatoren kan het Agentschap een geïnformeerde en informerende monitoring uitvoeren van de sector en het grondgebied, en zo de overheden ondersteunen.

hub.brussels
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel