Netwerk van Brusselse circulaire pioniers circlemade.brussels viert derde verjaardag

Netwerk van Brusselse circulaire pioniers circlemade.brussels viert derde verjaardag

De circulaire cluster ontstond in 2018 onder impuls van hub.brussels en is vandaag met een honderdtal leden één van de hoofdrolspelers in de Brusselse circulaire economie. Opendeur bij 30 circulaire hotspots op 1 oktober.

Brussel, 29 september 2021 – circlemade.brussels is een initiatief van hub.brussels. Het stimuleert kleine bedrijven en KMO’s om te innoveren en de krachten te bundelen, om de milieu-impact van hun productie en consumptie te verminderen. In één beweging creëren  ze zo ook werkgelegenheid. “Onze cluster circlemade.brussels is uitgegroeid tot een ecosysteem met de perfecte voedingsbodem om projecten in de circulaire economie te doen floreren. Ondernemers vinden er experten in innoverende technologieën, partners die duurzame projecten met raad en daad bijstaan en bewuste consumenten die kiezen voor een meer duurzame levensstijl”, zegt Isabelle Grippa, CEO van hub.brussels. Dertig start-ups van circlemade.brussels zetten deze vrijdag hun deuren open voor het grote publiek.

 

Innovatie in lijn met circulariteit

Heel wat kleine bedrijven, KMO’s en grote bedrijven beseffen dat ze het over een andere boeg moeten gooien en hervormen hun processen en activiteiten stap voor stap. Vandaag telt circlemade.brussels een honderdtal leden. Dit zijn zowel ondernemingen als publieke en private partners. Samen zetten ze sterk in op de vernieuwing van economische modellen. Ze willen tot degelijke systemen komen die de transitie van een lineaire naar een circulaire economie ondersteunen. De grootste verandering? Deze nieuwe en circulaire economische filosofie vertrekt vanuit het geheel, in plaats van de geïsoleerde delen van de waardeketen.

In plaats van bij elke nieuwe stap in de waardeketen afval te creëren, brengt de circulaire economie bedrijven samen om net het omgekeerde te doen: meerwaarde creëren. Zo geven ze bvb. een nieuw leven aan restproducten. De restanten van het ene proces worden de voedingsstoffen van het andere.

“circlemade is de jongste cluster van hub.brussels. Op drie jaar tijd zijn we erin geslaagd om 96 leden, waaronder 18 partnerorganisaties, te verzamelen. En we blijven groeien. We organiseren netwerkactiviteiten, werkgroepen, seminaries over specifieke thema’s en bieden begeleiding in ondernemerschap aan op individuele basis of in groep. Daarnaast organiseren we internationale acties en werken we aan onze zichtbaarheid online, op sites, sociale netwerken en in de pers. We zetten ook in op de bestuurlijke structuur en hebben onze visie herwerkt en ons huishoudelijk reglement en onze toelatingsvoorwaarden bijgeschaafd. Vervolgens organiseerden we een democratische stemming om onze advisory board te vernieuwen. Die gaat deze maand aan de slag gaat, met zeven nieuwe leden die onze ondernemingen vertegenwoordigen. We werken met het bestuur ook aan actieplannen voor de komende jaren”, zegt Alexandra Lambert, coördinatrice van circlemade.brussels.

Voor Véronique Dewever, mede-oprichtster van Skyfarms, “is het essentieel dat er zoiets als circlemade bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het netwerk stimuleert de ontwikkeling van de circulaire economie en maakt aan de publieke sector duidelijk welke noden er zijn vanuit het terrein. Het is soms een moeizaam proces. Wij als ondernemers hebben de neiging om altijd snel te willen gaan, en pilootprojecten zo snel mogelijk op poten te zetten. De begeleiding van circlemade helpt ons om te vatten hoe complex het is onze processen te veranderen. »

Ook Brussels staatssecretaris van Economische Transitie Barbara Trachte is enthousiast over het project: « We zien dat steeds meer Brusselse bedrijven de laatste jaren circulair te werk gaan. Dit toont het belang van circlemade en de kwaliteitsondersteuning die zij leveren. Circlemade is een essentieel element om van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een pionier te maken qua circulaire economie. We staan voor de uitdaging om zoveel mogelijk economische actoren mee te nemen in het circulaire verhaal. Dit realiseren, is één van de belangrijkste taken van de Brusselse regering in de economische transitie. »

 

 

circlemade on tour : opendeur bij 30 circulaire start-ups op 1 oktober 

Op 1 oktober organiseert circlemade voor het eerst een opendeurmoment, in de vorm van een tour over stedelijke productie en de korte keten met de steun van visit.brussels. Eén dag lang openen dertig start-ups die lid zijn van circlemade hun deuren. Ze tonen hun activiteiten en de uitdagingen van de circulaire economie in Brussel.

Story image

De bezoeken zijn in 6 zones verspreid, verdeeld over heel Brussel. Elke zone verzamelt tussen de vier en de zeven ondernemingen en focust op één specifiek thema van de circulaire economie : de transformatie van textiel bij Yuman, gemeenschappelijke en gedeelde ruimtes bij Fais-le-toi-mëme, hergebruik, herstel en recyclage bij Recy-K, landbouw en stedelijke logistiek op de site van het slachthuis van Anderlecht, hergebruik van stedelijke grondstoffen bij Circularium en de transformatie van het voedselcircuit en de korte keten in de zone Greenbizz – Be Here – Tour & Taxis.

Info en inschrijvingen : https://www.circlemade.brussels/nl/circlemade-on-tour/

 

 

Circlemade.brussels in 2021 in cijfers

  • 96 actieve leden uit de circulaire economie : 18 partnerorganisaties en 78 ondernemingen.
  • Twee seminaries om extra knowhow over circulariteit te verwerven : Share your challenge & stedelijke restproducten
  • Verkiezingen van een nieuwe advisory board, die in september aan de slag ging.
  • Meer visibiliteit dankzij door circlemade on tour, social media, een online platform voor informatie-uitwisseling tussen circlemade en de leden, een vernieuwde website en een catalogus.
  • 2 internationale missies: Brussels Days in Parijs (23/9) & een studiereis naar Rijsel (22 en 23/11).
  • De BTOB Good FOOD in samenwerking met hospitality.brussels, Brussel Leefmilieu en Visitbrussels op 18/10

 

De leden van circlemade in beeld 

 

circlemade zit onder de vleugels van hub.brussels in de BU Clustering en is een initiatief van Be Circular, het Gewestelijk programma voor circulaire economie.

 

Over hub.brussels

Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, hub.brussels, biedt startups en scale-ups in Brussel en daarbuiten gratis oplossingen en adviezen, maar ook diensten voor bedrijfsstrategieën,- innovatie, -financiering, -clustering en -internationalisering. 

De teams van hub.brussels begeleiden de reflectie en de ontwikkeling van de Brusselse ondernemingen, van het idee tot de uitvoering, en vergemakkelijken hun formaliteiten. Ze bieden ook ondersteuning aan ondernemingen die hun activiteiten buiten de grenzen van het Gewest/het land willen uitbreiden, en stimuleren buitenlandse investeringen in Brussel.

Als Agentschap ter stimulering van de economie brengt hub.brussels nieuwe dynamische ontwikkelingen binnen het Brusselse ecosysteem op gang door proefprojecten uit te werken en spelers uit de publieke en private economische wereld samen te brengen, om zo bestaande banden te versterken en nieuwe kansen te creëren.

Dankzij zijn specialistische kennis van het Brussels economisch ecosysteem kan het Agentschap bij de Regering de rol vervullen van initiatiefnemer. Op basis van statistische en praktische terreinindicatoren kan het Agentschap een geïnformeerde en informerende monitoring uitvoeren van de sector en het grondgebied, en zo de overheden ondersteunen.

hub.brussels
Charleroisesteenweg 110
1060 Brussel